Възможни проблеми с PVC дограмата

1111111

   

Възможни проблеми с PVC дограмата

Ако Вие вече имате ПВЦ дограма от поне пет или три години и забелязвате на моменти, че тя образува конденз, то това най-вероятно се дължи на разположението й в близост до готварската Ви печка или просто на факта, че дограмата Ви е направена от стъклопакет, в който влиза само една камера. Стъклопакетите с поне три или четири камери винаги осигуряват необходимите шумоизолация и топлоизолация, а също и не образуват конденз  – тези малки капки вода, които всички стари дървени прозорци задължително привличат,  а неизбежната им поява се дължи на разликата в температурата по повърхността на стъклото и тази на въздуха в стаята. Когато той е влажен, а стъклото е студено, кондензът  вече е наличен.

 
2023, Всички права запазени.
Възможни проблеми с PVC дограмата