Стъклопакети за PVC и AL дограма - Варна

1111111

 

Стъклопакети за PVC и AL дограма - Варна

За да се удължи срока на дограмата и нейната функционалност, важен е избора на стъклопакета. Стъклопакета заема голяма част от дограмата-около 80%. Ето защо избора на качествен стъклопакет е толкова важен. Когато правим своя избор от разстоянието между стъклопакет, ние търсим гаранция за:
-топлоизолация
-защита срещу силен вятър
-шумоизолиране
-защита от взлом
Стъклопакетът представлява затворена конструкция, която е херметически затворена, съставена от две или повече стъкла, отделени с различни по големина дистанционери. Стъклопакетите биват двойни и тройни-в зависимост от броя на стъклата.

Стандартен стъклопакет – 24 мм
Две прозрачни флоатни стъкла по 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K
Шумоизолация – Rw, p – 32 dB
Проникване на дневна светлина – 9


Стъклопакет с КА стъкло – 24 мм
Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно ниско емисионно стъкло К 4 мм, дистанционер 16 мм, аргон
Топлоизолация – kСП – 1.5 W/m2.K
Шумоизолация – Rw, p – 33 dB
Проникване на дневна светлина – 82%


Стъклопакет с обемно оцветно стъкло – 24 мм
Едно прозрачно флоатно стъкло и едно оцветено в масата си стъкло (зелено, сиво, синьо, бронз), дистанционер 16 мм
Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K
Шумоизолация – Rw, p – 32 dB
Проникване на дневна светлина – 65% до 80%


Стъклопакет с отражателно стъкло – 24 мм
Едно прозрачно флоатно стъкло, едно отражателно стъкло (зелено, сиво, синьо, кафяво), дистанционер 16 мм
Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K
Шумоизолация – Rw, p – 32 dB
Проникване на дневна светлина – 40% до 60%
Защита от UV (ултравиолетови) лъчи – 47.5%
Защита от IR (инфрачервени) лъчи – 61.17%Четири сезона комфорт за слънчевите стаи

В началото на 21 век все по-осезателно се усеща енергийната криза надвиснала над света. В тази оскъдица на енергия все повече се заговори за енергийно спестяване, експертите по енергийна ефективност обръщат все повече внимание и върху качеството на живот и подобряване на бита с нововъведения в стъклопроизводството.

В основата на остъкляването на всяка една сграда стоят няколко важни аспекта, а именно:

1) Термална изолация;
2) Соларен и светлинен контрол;
3) Акустична изолация;
4) Сигурност и безопасност;
5) Архитектура и декорация;


U: Коефициент на топлопреминаване-топлинна изолация.
G: Соларен фактор(показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.
TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.)

Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния.Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.

С оптимална G-стойност от 0.43 стъклото 4 сезона осигурява отлично ниво на слънчева защита за страничните стени на слънчевите стаи, намалявайки нежеланата топлина повече от 2/3.

С U-стойност от 1.0W/m2K неговата топлинна изолация далеч надхвърля всички налични продукти, докато все още за осигуряване отлични нива на естествена светлина и неутралност. Освен това за стъклата на покрива, може да се достигне ниска стойност от 0,29 за G, спираща над 70% от директната слънчева топлина където е най-необходимо. Добавяйки към това ползите от нашия двойно-действащ самопочистващ се покривен слой и намалената ослепителна светлина вие имате вашето решение за остъкляване навсякъде. 
 
АКЦЕНТИРЕКЛАМА
АНКЕТА 
2023, Всички права запазени.
Стъклопакети за PVC и AL дограма - Варна